Za upotrebu u prostorijama slabije frekvencije - domaćinstvo

Za upotrebu u prostorijama jačeg intenziteta upotrebe - kancelarije, lokali, domacinstvo

Najjači površinski sloj na laminatu koji obezbedjuje najduži vek trajanja

Megapod d.o.o.

Karadjordjeva 63, 11000 Beograd, Srbija

tel/fax : +381 11 2630 753

tel : +381 64 8292 314

megapod@megapod.rs